วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Tย่ เด็ก บุโซ

ฮัลโหลเทส P'ทีมมาแว้วววววววววววววว


แก๊ง บุโซเซ็นเซ็น [BuSohSenSen]

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2550

ไร้สาระน่า - -"


หวัดดีใครก้อได้ที่เข้ามาดู

วันนี้ก้อม่ายมีไร มาเขียนให้มานดูเยอะๆ ^_เด็กBuSoh ดูซะ เราชาว บุโซ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2550

Ram
Random access memory is a type of data storage used in computers. It takes the form of integrated circuits that allow the stored data to be accessed in any order — that is, at random and without the physical movement of the storage medium or a physical reading head

It's connect to main board


Modem


A modem is a device that modulates an analog carrier signal to encode digital information, and also demodulates such a carrier signal to decode the transmitted information


Video card


A video card is an item of personal computer hardware whose function is to generate and output images to a display.

It's connect to AGP slot


Sound card


A sound card is a computer expansion card that can input and output sound under control of computer programs

It's connect to PCI slot

Hard disk driveA hard disk drive (HDD), commonly referred to as a hard drive or hard disk, is a non-volatile storage device which stores digitally encoded data on rapidly rotating platters with magnetic surfaces. Strictly speaking, "drive" refers to a device distinct from its medium, such as a tape drive and its tape, or a floppy disk drive and its floppy disk.

It's connect to main board


Main boardMain board is the center of the equipment in computer connected.All of the equipment in the computer must connect to main board.

It’s connecting to case, and every equipment in computer.

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2550

เอารูปไปดู

หวัดดีชาว WORSTทั้งหลาย เราฮานากิ กูริโกะ เองหวัดดี